Yapısay İnşaat Ankara

Taahhüt İşleri

Yapı Taahhüt Nedir?

Yapı taahhüt boş bir arazi üzerine gerçek ve tüzel kişiler adına sıfırdan yapı inşa edilmesi işlemlerini kapsar.  Okul, hastane ve villa gibi yapılar bu şekilde inşa edilir. Yapı her ne amaçla kullanılacaksa ona uygun bir dizayn oluşturulur. İnşaatı yapacak olan firma taahhüt vermekle, söz konusu işle ilgili yükümlülüklerini yerine getireceğine dair söz vermiş olur.

Yapı taahhüt işlemleri;

  • Projenin hazırlanması,
  • Keşif bedelinin tespit edilmesi,
  • Fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi,
  • Teklif alma yöntemine karar verilmesi ve
  • Projenin ihaleye çıkarılması aşamalarından oluşur.
 
İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihaleyi alan işletme ile sözleşme yapılır. İnşaat taahhüt sözleşmesi olarak bilinen bu anlaşma kanunlar dikkate alınarak yapılır. Anlaşmayı ihale yetkilisi ile müteahhit aralarında imzalar. Müteahhitlerin birden fazla olması halinde tüm ortaklar tarafından imzalanır. Yazılı olarak belirtilmediği sürece sözleşmenin noter tarafından tescillenmesi ya da onaylattırılması gerekmez.

Yapı taahhüt boş bir arazi üzerine gerçek ve tüzel kişiler adına sıfırdan yapı inşa edilmesi işlemlerini kapsar.

- 0.312.343 13 43
Etiketler: